Oikeat ratkaisut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin.”

Asianajaja Antti Latola

Asiantuntijat

Norran lakimiehet palvelevat asiakkaita tinkimättömällä ammattiylpeydellä ja -taidolla. Käytössänne on lakimiestemme laaja-alainen erityisosaaminen ja toimialatuntemus.

Petri Kokko

Partner, asianajaja

Mirja Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

Antti-Pekka Keränen

Partner, asianajaja

Antti Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

Sanna Ebeling

Senior associate, asianajaja, varatuomari

Päivi Hiltunen

Senior associate, asianajaja

Jonna Siikaluoma

Associate

Markus Mäkikyrö

Associate

Minna Pyyhtiä

Asianajosihteeri

Pirjo Peurakoski

Asianajosihteeri

Petri Kokko

Partner, asianajaja

+358 40 574 7252
petri.kokko@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme sopimuksiin, työsuhteisiin, omistajanvaihdoksiin, omistajien varallisuuteen sekä riidanratkaisuun ja oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa.
Asiakkainani on useita pohjoisen Suomen merkittävimpiä energia-, infra-, sekä terveyspalvelualojen toimijoita, arkkitehtitoimistoja, lukuisia eri rakennusprojektien tilaajia, eri suunnittelualojen konsultteja sekä konepaja- ja metalliteollisuuden yrityksiä.

Olen ollut yli 13 vuotta asiakasvastuullisena osakkaana Asianajotoimisto Kokkolex Oy:ssä ja tätä ennen neljän vuoden ajan lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Mirja Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

+358 40 591 3464
mirja.latola@norralaw.fi

Olen erikoistunut kiinteistö- ja rakentamisjuridiikkaan sekä työoikeuteen, joiden parissa olen työskennellyt pitkän asianajourani ajan.

Toimin neuvonantajana erilaisissa rakennushankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä sopimusasioissa. Minulla on monipuolinen kokemus muun muassa urakkasopimuksiin, suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin, maankäyttöön, kaavoitukseen, kiinteistöjärjestelyihin ja vastaaviin liittyvistä sopimuksista ja viranomaismenettelyistä. Olen osallistunut useiden merkittävien rakennushankkeiden toteuttamiseen projektin eri vaiheissa. Neuvon ja avustan asiakkaita myös hankkeisiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Olen hoitanut huomattavan määrän rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyviä riita-asioita yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä. Minulla on kokemusta myös rakentamiseen liittyvistä hallintoprosesseista.

Lisäksi neuvon yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä ja avustan työoikeuteen liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Toimin ennen asianajouralle siirtymistä lakimiehenä työnantajaliitossa. Olen hoitanut lukuisia työ- ja virkasuhteista koskevia oikeudenkäyntejä sekä yleisissä että hallintotuomioistuimissa.

Siirryin Asianajotoimisto Norraan Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä, jossa olin osakkaana yli 12 vuoden ajan. Aiemmin olin osakkaana Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy:ssä. Ennen asianajouraani työskentelin Palvelutyönantajat ry:ssä.

KIELITAITO:
englanti

Antti-Pekka Keränen

Partner, asianajaja

+358 40 842 6928
antti-pekka.keranen@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme yrityskaupoissa ja -järjestelyissä, yhtiöoikeudessa, erilaisissa teknologiatoimialan sopimuksissa sekä immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Olen tehnyt paljon yhteistyötä pääomasijoittajien sekä teollisten toimijoiden kanssa ja avustanut sekä myyjä- että ostajapuolta näiden yrityskauppaprojekteissa. Minulla on kokemusta due diligence -projektien toteutuksesta sekä johtamisesta. Olen vahva toimialaosaaja teknologia- ja pääomasijoitustoimialoilla.

Olen toiminut erilaisissa liikejuridiikan tehtävissä vuodesta 2001 lähtien. Ennen siirtymistäni asianajajaksi työskentelin lakimiehenä tilintarkastusyhteisö KPMG:ssä ja lakimiehenä ohjelmistoalan yrityksessä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi, italia

Antti Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

+358 40 558 1495
antti.latola@norralaw.fi

Olen keskittynyt toimimaan yritysten taloudellisjuridisena neuvonantajana liiketoimintaan liittyvissä sopimuksissa ja projekteissa sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Minulla on monipuolinen kokemus useilta eri toimialoilta yrityksen hallituksen jäsenyyksistä ja hallituksen sihteerin tehtävistä.

Olen erikoistunut myös insolvenssioikeuteen. Olen pitkän asianajourani aikana toiminut lukuisissa konkursseissa ja yrityssaneerauksissa pesänhoitajana tai saneerausselvittäjänä. Minulla on runsaasti kokemusta myös erilaisista vapaaehtoisista tervehdyttämisjärjestelyistä.

Lisäksi avustan yrityksiä erilaisten riitatilanteiden selvittämisessä sekä neuvottelu- että oikeusteitse.

Ennen siirtymistäni Asianajotoimisto Norraan olin osakkaana Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä ja tätä ennen Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy:ssä. Ennen asianajouraani työskentelin yrityspankinjohtajana Oulun Osuuspankissa.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Sanna Ebeling

Senior associate, asianajaja, varatuomari

+358 50 305 6203

sanna.ebeling@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa. Erikoisosaamiseeni kuuluvat myös kiinteistöjuridiset toimeksiannot. Autan asiakasyrityksiämme liiketoiminnan haasteellisissa ja muuttuvissa tilanteissa.

Ennen Norran palvelukseen siirtymistä olen työskennellyt viisi vuotta asiantuntijaorganisaatiossa, jossa työnkuvani koostui monipuolisista liike- ja sopimusjuridiikan tehtävistä asiakasyrityksille.  Olen toiminut viisi vuotta myös pankkilakimiehenä ja nämä työvuodet tekivät minusta rautaisen ammattilaisen siviilijuridiikassa; erityisesti perhe- ja perintöoikeudessa, insolvenssiasioissa sekä kiinteistöjä koskevissa asioissa. Työkokemukseeni kuuluvat myös auskultointi käräjäoikeudessa sekä asiakkaiden avustaminen riita-asioissa.

Tarjoan asiakkaillemme käytännönläheisiä ratkaisuja asiakasyrityksen tarpeet ja liiketoiminnan luonne huomioiden. Työssäni yksi tärkeä asia on asiakkaan liiketoiminnan menestys ja siinä auttaminen.

KIELITAITO:

englanti

Päivi Hiltunen

Senior associate, asianajaja

+358 44 720 3800

paivi.hiltunen@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme erityisesti sopimus- ja yhtiöoikeuteen, riitojen ratkaisuun, kiinteistöoikeuteen, perintö- ja perheoikeuteen sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Olen ennen Norralle siirtymistä saanut pitkän kokemukseni asianajotoimistossa erityisesti yritysten sekä perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden parissa. Työssäni asianajotoimistossa olen hoitanut riita- ja rikosasioita tuomioistuimissa, sopimusten laatimista, sopimuskonsultointia sekä sopimusneuvotteluja. Myös kiinteistöoikeudelliset, työoikeudelliset sekä yrityksen omistusjärjestelyjä koskevat asiat ovat tulleet tutuiksi.

Haluan auttaa asiakkaitamme ongelmien ratkaisussa, mutta myös mahdollisuuksien mukaan ehkäistä niitä etukäteen. Tavoitteeni on toimia luotettavana ja tarvittaessa pitkäaikaisena yritystoiminnan tukena tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

KIELITAITO:

englanti, ruotsi, ranska ja saksa

Jonna Siikaluoma

Associate

+358 40 779 8383

jonna.siikaluoma@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme verotukseen, yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Ennen Norralle siirtymistä olen työskennellyt veroasiantuntijana suurissa tilintarkastusyhteisöissä, joissa avustin asiakkaita pääasiassa kotimaiseen ja kansainväliseen tuloverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Minulla on kokemusta pk-yritysten ja suuryritysten tuloverotuksesta, kansainvälisestä verotuksesta sekä siirtohinnoittelusta.

Olen avustanut asiakkaita verotuksen muutoksenhaussa ja veroriidoissa, joten prosessaaminen hallintotuomioistuimissa on minulle tuttua. Lisäksi olen toiminut kouluttajana yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille erinäisissä tilaisuuksissa. Olen myös työskennellyt opiskelujeni aikana mm. suuressa asianajotoimistossa sekä Valvirassa.

KIELITAITO:

englanti

Markus Mäkikyrö

Associate

+358 50 5221893

markus.makikyro@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme laaja-alaisesti erilaisissa liikejuridiikan toimeksiannoissa, erityisosaamisalueena sopimusoikeus.

Ennen lakimiesurani aloittamista Norralla syksyllä 2020 työskentelin vajaan 20 vuoden ajan tuotekehityshankkeiden parissa. Olen päässyt urani aikana useita kertoja kokemaan idean muuttumisen tuotteeksi sen moninaisista näkökulmista mukaan lukien tuote- ja laitemäärittelyn, alihankinnan, valmistuksen kyvykkyyden sekä tuotelaadun, viranomaisvaatimusten ja projektitoiminnan hallinnan katsannot. Olen suorittanut myös tuotantotalouden DI-tutkinnon oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi.

Käytännön maailmassa juridinen kysymys tuskin koskaan on vain juridinen, vaan se kytkeytyy yrityksen toiminnan haasteisiin; liittyivätpä ne sitten mihin tahansa toiminnan alueisiin. Taidokas oikeudellinen ratkaisu edellyttää hyvin usein laajempaa, ympäristöä ymmärtävää, lähestymistä. Juridisten työkalujen yhdistäminen aiemmin oppimaani ja kokemaani tarjoaa minulla erinomaisen lähtökohdan vastata asiakkaidemme toiminnassaan kohtaamiin monimuotoisiin haasteisiin.

KIELITAITO:

englanti

Minna Pyyhtiä

Asianajosihteeri

Pirjo Peurakoski

Asianajosihteeri