Oikeat ratkaisut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin.”

Asianajaja Antti Latola

Asiantuntijat

Norran lakimiehet palvelevat asiakkaita tinkimättömällä ammattiylpeydellä ja -taidolla. Käytössänne on lakimiestemme laaja-alainen erityisosaaminen ja toimialatuntemus.

Petri Kokko

Partner, asianajaja

Mirja Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

Antti-Pekka Keränen

Partner, asianajaja

Antti Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

Sanna Pikkujämsä

Counsel, asianajaja, varatuomari

Sanna Hälikkä

Associate, asianajaja, varatuomari

Heli Pere

Associate, varatuomari

Juho Tuomi

Associate, varatuomari

Minna Pyyhtiä

Asianajosihteeri (vanhempainvapaalla)

Petri Kokko

Partner, asianajaja

+358 40 574 7252
petri.kokko@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme sopimuksiin, työsuhteisiin, omistajanvaihdoksiin, omistajien varallisuuteen sekä riidanratkaisuun ja oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa.
Asiakkainani on useita pohjoisen Suomen merkittävimpiä energia-, infra-, sekä terveyspalvelualojen toimijoita, arkkitehtitoimistoja, lukuisia eri rakennusprojektien tilaajia, eri suunnittelualojen konsultteja sekä konepaja- ja metalliteollisuuden yrityksiä.

Olen ollut yli 13 vuotta asiakasvastuullisena osakkaana Asianajotoimisto Kokkolex Oy:ssä ja tätä ennen neljän vuoden ajan lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Mirja Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

+358 40 591 3464
mirja.latola@norralaw.fi

Olen erikoistunut kiinteistö- ja rakentamisjuridiikkaan sekä työoikeuteen, joiden parissa olen työskennellyt pitkän asianajourani ajan.

Toimin neuvonantajana erilaisissa rakennushankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä sopimusasioissa. Minulla on monipuolinen kokemus muun muassa urakkasopimuksiin, suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin, maankäyttöön, kaavoitukseen, kiinteistöjärjestelyihin ja vastaaviin liittyvistä sopimuksista ja viranomaismenettelyistä. Olen osallistunut useiden merkittävien rakennushankkeiden toteuttamiseen projektin eri vaiheissa. Neuvon ja avustan asiakkaita myös hankkeisiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Olen hoitanut huomattavan määrän rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyviä riita-asioita yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä. Minulla on kokemusta myös rakentamiseen liittyvistä hallintoprosesseista.

Lisäksi neuvon yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä ja avustan työoikeuteen liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Toimin ennen asianajouralle siirtymistä lakimiehenä työnantajaliitossa. Olen hoitanut lukuisia työ- ja virkasuhteista koskevia oikeudenkäyntejä sekä yleisissä että hallintotuomioistuimissa.

Siirryin Asianajotoimisto Norraan Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä, jossa olin osakkaana yli 12 vuoden ajan. Aiemmin olin osakkaana Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy:ssä. Ennen asianajouraani työskentelin Palvelutyönantajat ry:ssä.

KIELITAITO:
englanti

Antti-Pekka Keränen

Partner, asianajaja

+358 40 842 6928
antti-pekka.keranen@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme yrityskaupoissa ja -järjestelyissä, yhtiöoikeudessa, erilaisissa teknologiatoimialan sopimuksissa sekä immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Olen tehnyt paljon yhteistyötä pääomasijoittajien sekä teollisten toimijoiden kanssa ja avustanut sekä myyjä- että ostajapuolta näiden yrityskauppaprojekteissa. Minulla on kokemusta due diligence -projektien toteutuksesta sekä johtamisesta. Olen vahva toimialaosaaja teknologia- ja pääomasijoitustoimialoilla.

Olen toiminut erilaisissa liikejuridiikan tehtävissä vuodesta 2001 lähtien. Ennen siirtymistäni asianajajaksi työskentelin lakimiehenä tilintarkastusyhteisö KPMG:ssä ja lakimiehenä ohjelmistoalan yrityksessä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi, italia

Antti Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

+358 40 558 1495
antti.latola@norralaw.fi

Olen keskittynyt toimimaan yritysten taloudellisjuridisena neuvonantajana liiketoimintaan liittyvissä sopimuksissa ja projekteissa sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Minulla on monipuolinen kokemus useilta eri toimialoilta yrityksen hallituksen jäsenyyksistä ja hallituksen sihteerin tehtävistä.

Olen erikoistunut myös insolvenssioikeuteen. Olen pitkän asianajourani aikana toiminut lukuisissa konkursseissa ja yrityssaneerauksissa pesänhoitajana tai saneerausselvittäjänä. Minulla on runsaasti kokemusta myös erilaisista vapaaehtoisista tervehdyttämisjärjestelyistä.

Lisäksi avustan yrityksiä erilaisten riitatilanteiden selvittämisessä sekä neuvottelu- että oikeusteitse.

Ennen siirtymistäni Asianajotoimisto Norraan olin osakkaana Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä ja tätä ennen Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy:ssä. Ennen asianajouraani työskentelin yrityspankinjohtajana Oulun Osuuspankissa.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Sanna Pikkujämsä

Counsel, asianajaja, varatuomari

+358 50 918 0989
sanna.pikkujamsa@norralaw.fi

Hoidan Asianajotoimisto Norra Oy:ssä julkisoikeuteen ja julkisyhteisöjen juridiikkaan liittyviä asioita sekä yritysten riidanratkaisuun ja oikeudenkäynteihin liittyviä toimeksiantoja.

Toimin neuvonantajana muun muassa julkisten hankintojen parissa hankintojen eri vaiheissa sekä tilaajien että tarjoajien toimeksiannoissa. Työnkuvaani kuuluu myös julkisiin hankintoihin liittyvien riitojen hoitaminen. Minulla on pitkä kokemus eri kokoisten yritysten siviilioikeudellisten riita-asioiden hoitamisesta.

Ennen siirtymistäni asianajajaksi työskentelin lakimiehenä kunnan ja kuntayhtymän palveluksessa sekä yrityslakimiehenä. Lisäksi minulla on pitkä kokemus pankkialalta pääomamarkkinalakimiehenä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Sanna Hälikkä

Associate, asianajaja, varatuomari

+358 40 961 8544
sanna.halikka@norralaw.fi

Olen erikoistunut sopimusoikeuteen, julkisiin hankintoihin, immateriaalioikeuteen sekä teknologia- ja tietosuoja-asioihin. Ennen asianajotoimisto Norraan siirtymistä työskentelin muun muassa lakimiehen tehtävissä liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa, julkisena oikeusavustajana sekä kaupungin hankintalakimiehenä.

Olen osallistunut erilaisten kaupallisten sopimusten laatimiseen, kuten vienti- ja jakelusopimusten sekä erilaisten palvelu- ja alihankintasopimusten. Olen kouluttanut tietosuoja-asetusasioissa useiden yritysten henkilökuntaa sekä avustanut asiakkaita tietosuoja-asetuksen mukaisten toimenpiteiden ja asiakirjojen laatimisessa.

KIELITAITO:
englanti

Heli Pere

Associate, varatuomari

+358 44 774 3020
heli.pere@norralaw.fi

Olen erikoistunut kiinteistö- ja työoikeuteen sekä kuluttajan suoja-asioihin. Minulla on kokemusta urakkasopimuksiin, suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin, maankäyttöön, kaavoitukseen, kiinteistöjärjestelyihin ja muihin vastaaviin liittyvistä sopimuksista ja viranomaismenettelyistä. Olen myös avustanut asiakkaitamme useissa työoikeuteen liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Ennen asianajotoimisto Norraan siirtymistä työskentelin yhtiölakimiehen tehtävissä kiinteistösijoitusyhtiössä ja kansainvälisessä varustamossa sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa lakimiehenä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Juho Tuomi

Associate, varatuomari

+358 50 468 3818

juho.tuomi@norralaw.fi

Olen erikoistunut maksukyvyttömyysasioihin sekä yhtiö- ja sopimusoikeuteen. Minulla on kokemusta konkurssimenettelystä ja yrityssaneerauksista, joissa olen avustanut pesänhoitajan ja selvittäjän lisäksi velkojia. Olen avustanut asiakkaita laajasti eri sopimusasioissa sekä yhtiöoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Olen työskennellyt aiemmin suuressa suomalaisessa asianajotoimistossa ja auskultoinut Oulun käräjäoikeudessa.

KIELITAITO: englanti

Minna Pyyhtiä

Asianajosihteeri (vanhempainvapaalla)