Oikeat ratkaisut yritys- ja rahoitusjärjestelyihin.

Asiantuntijat

Norran lakimiehet palvelevat asiakkaita tinkimättömällä ammattiylpeydellä ja -taidolla. Käytössänne on lakimiestemme laaja-alainen erityisosaaminen ja toimialatuntemus.

Petri Kokko

Partner, asianajaja

Mirja Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

Antti-Pekka Keränen

Partner, asianajaja

Laura Nurmela

Partner, asianajaja, varatuomari

Tarmo Anttinen

Partner elect, varatuomari

Heikki Kukkonen

Senior associate, asianajaja

Jonna Siikaluoma

Senior associate

Johanna Suutari

Senior associate, varatuomari

Petri Repo

Senior associate, kaupanvahvistaja

Noora Jokelainen

Associate

Olli Jylhänlehto

Associate

Antti Latola

Senior advisor, asianajaja, varatuomari

Minna Pyyhtiä

Toimistopäällikkö

Mari Juvani

Asianajoassistentti

Petri Kokko

Partner, asianajaja

+358 40 574 7252
petri.kokko@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme sopimuksiin, työsuhteisiin, omistajanvaihdoksiin, omistajien varallisuuteen sekä riidanratkaisuun ja oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa.
Asiakkainani on useita pohjoisen Suomen merkittävimpiä energia-, infra-, sekä terveyspalvelualojen toimijoita, arkkitehtitoimistoja, lukuisia eri rakennusprojektien tilaajia, eri suunnittelualojen konsultteja sekä konepaja- ja metalliteollisuuden yrityksiä.

Olen ollut yli 13 vuotta asiakasvastuullisena osakkaana Asianajotoimisto Kokkolex Oy:ssä ja tätä ennen neljän vuoden ajan lakimiehenä Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Mirja Latola

Partner, asianajaja, varatuomari

+358 40 591 3464
mirja.latola@norralaw.fi

Olen erikoistunut kiinteistö- ja rakentamisjuridiikkaan sekä työoikeuteen, joiden parissa olen työskennellyt pitkän asianajourani ajan.

Toimin neuvonantajana erilaisissa rakennushankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä sopimusasioissa. Minulla on monipuolinen kokemus muun muassa urakkasopimuksiin, suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin, maankäyttöön, kaavoitukseen, kiinteistöjärjestelyihin ja vastaaviin liittyvistä sopimuksista ja viranomaismenettelyistä. Olen osallistunut useiden merkittävien rakennushankkeiden toteuttamiseen projektin eri vaiheissa. Neuvon ja avustan asiakkaita myös hankkeisiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Olen hoitanut huomattavan määrän rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyviä riita-asioita yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyssä. Minulla on kokemusta myös rakentamiseen liittyvistä hallintoprosesseista.

Lisäksi neuvon yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita kaikissa työoikeudellisissa kysymyksissä ja avustan työoikeuteen liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Toimin ennen asianajouralle siirtymistä lakimiehenä työnantajaliitossa. Olen hoitanut lukuisia työ- ja virkasuhteista koskevia oikeudenkäyntejä sekä yleisissä että hallintotuomioistuimissa.

Siirryin Asianajotoimisto Norraan Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä, jossa olin osakkaana yli 12 vuoden ajan. Aiemmin olin osakkaana Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy:ssä. Ennen asianajouraani työskentelin Palvelutyönantajat ry:ssä.

KIELITAITO:
englanti

Antti-Pekka Keränen

Partner, asianajaja

+358 40 842 6928
antti-pekka.keranen@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme yrityskaupoissa ja -järjestelyissä, erilaisissa teknologiatoimialan sopimuksissa sekä immateriaalioikeuksiin ja tietosuojaan liittyvissä asioissa. Lisäksi toimin konkursseissa ja yrityssaneerauksissa pesänhoitajana tai selvittäjänä, ja hoidan riita-asioita yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.

Olen tehnyt paljon yhteistyötä pääomasijoittajien sekä teollisten toimijoiden kanssa ja avustanut sekä myyjä- että ostajapuolta näiden yrityskauppaprojekteissa. Minulla on kokemusta due diligence -projektien toteutuksesta sekä johtamisesta. Olen vahva toimialaosaaja teknologia- ja pääomasijoitustoimialoilla.

Olen toiminut erilaisissa liikejuridiikan tehtävissä vuodesta 2001 lähtien. Ennen siirtymistäni asianajajaksi työskentelin lakimiehenä tilintarkastusyhteisö KPMG:ssä ja lakimiehenä ohjelmistoalan yrityksessä.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi, italia

Laura Nurmela

Partner, asianajaja, varatuomari

+358 44 345 4336
laura.nurmela@norralaw.fi

Olen monipuolinen liikejuridiikan ammattilainen. Avustan asiakkaitamme yritysjärjestelyissä sekä insolvenssi-, sopimus- ja yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa.

Ennen Norralle siirtymistä olen työskennellyt Suomen suurimpiin kuuluvissa asianajotoimistoissa, missä olen osallistunut lukuisien laajojen ja vaativien konkurssipesien ja yrityssaneerausten hoitamiseen. Tehtäviini ovat kuuluneet yritysjärjestelyiden lisäksi konkurssipesien ja yrityssaneerausten hoitaminen sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten neuvonta. Olen avustanut sekä kotimaisia että ulkomaisia velkojia ja rahoittajia yritysten maksukyvyttömyystilanteissa. Olen edustanut asiakkaita tuomioistuimissa erityisesti insolvenssiliitännäisissä riita-asioissa.

Minulla on pitkäaikainen kokemus osake- ja liiketoimintakauppojen sekä niihin liittyvien due diligence -tarkastusten ja neuvotteluiden läpiviemisestä. Olen toiminut yhtiöoikeudellisena neuvonantajana ja sopimusten laatijana yritysten elinkaaren kaikissa vaiheissa ja kartuttanut näin arvokasta näkemystä asiakkaiden haasteista ja juridisen palvelun tarpeista. Kokemukseeni kuuluu myös osakeyhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen.

KIELITAITO:

englanti

 

Tarmo Anttinen

Partner elect, varatuomari

+358 50 436 8190
tarmo.anttinen@norralaw.fi 

Minulla on laaja kokemus rakentamisen alalta eri tehtävissä. Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus Suomen suurimmista rakennusliikkeistä.

Avustan asiakkaitamme rakennushankkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa läpi kiinteistöjen elinkaaren. Tämä kattaa ajanjakson hankkeen ideointivaiheesta läpi kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen aina kiinteistön ylläpitoajan loppuun asti, kunnes elinkaarensa päässä oleva kiinteistö on taas valmis uudelleen kehitettäväksi.

Minulla on erityisen vahva osaaminen rakennusprojektien erilaisista hankinta- ja urakkamalleista sekä rakennusprojektien toteutusaikaisten riitojen ja erimielisyyksien ratkaisemisesta. Tyypillisiin työtehtäviini ovat lisäksi kuuluneet esimerkiksi aluekehityshankkeiden yhtiö- ja sopimusoikeudellinen suunnittelu, kilpailutuksissa avustaminen sekä kiinteistö- ja rakennushankkeiden sopimusten kommentointi. Avustan asiakkaitamme myös riidanratkaisussa.

Ensimmäiseltä ammatiltani olen talonrakentaja. Olen auskultoinut Oulun käräjäoikeudessa vuonna 2012 ja minulla on kokemusta myös hallinto-oikeudesta. Asianajotoimisto Norraan siirryin Skanska Oy:stä.

KIELITAITO:

englanti

Heikki Kukkonen

Senior associate, asianajaja

+358 44 037 2032

heikki.kukkonen@norralaw.fi

Minulla on monipuolinen kokemus liikejuridiikan eri osa-alueista.

Avustan asiakkaitamme pääosin yrityskaupoissa ja –järjestelyissä sekä yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvissä asioissa. Edellä mainittujen lisäksi myös työoikeus kuuluu vahvaan osaamisalueeseeni.

Ennen Asianajotoimisto Norralle siirtymistä olen työskennellyt pitkään yritysjuridiikkaan keskittyneessä asianajotoimistossa.

KIELITAITO:

englanti

Jonna Siikaluoma

Senior associate

+358 40 779 8383

jonna.siikaluoma@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme verotukseen, yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Ennen Norralle siirtymistä olen työskennellyt veroasiantuntijana suurissa tilintarkastusyhteisöissä, joissa avustin asiakkaita pääasiassa kotimaiseen ja kansainväliseen tuloverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Minulla on kokemusta pk-yritysten ja suuryritysten tuloverotuksesta, kansainvälisestä verotuksesta sekä siirtohinnoittelusta.

Olen avustanut asiakkaita verotuksen muutoksenhaussa ja veroriidoissa, joten prosessaaminen hallintotuomioistuimissa on minulle tuttua. Lisäksi olen toiminut kouluttajana yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille erinäisissä tilaisuuksissa. Olen myös työskennellyt opiskelujeni aikana mm. suuressa asianajotoimistossa sekä Valvirassa.

KIELITAITO:

englanti

Johanna Suutari

Senior associate, varatuomari

+358 45 631 6364

johanna.suutari@norralaw.fi

Minulla on monipuolista ja laaja-alaista kokemusta liikejuridiikan eri osa-alueilta niin asianajopuolelta kuin yhtiölakimiehen roolista Suomessa ja Irlannissa.

Avustan asiakkaitamme erityisesti sopimuksissa teollisuuden ja informaatioteknologian sekä kiinteistön ja rakentamisen toimialoilla. Minulla on myös pitkäaikainen kokemus lainopillisena neuvonantajana toimimisesta kansainvälisissä sopimuksissa, erityisesti digitaalisen teollisuuden ja teknologian alalla. Olen avustanut tietosuoja-asioissa sekä toiminut suuressa konsernissa paikallisena tietosuojavastaavana. Kokemukseeni kuuluu myös kattava osaaminen kiinteistöasioista sekä laajojen konkurssipesien ja yrityssaneerausmenettelyjen hoitamisesta.

Olen auskultoinut Oulun käräjäoikeudessa sekä avustanut riita-asioissa ja hallintoprosesseissa.

Petri Repo

Senior associate, kaupanvahvistaja

+358 40 821 3880

petri.repo@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme insolvenssi-, sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Pääsääntöisesti vastaan konkurssipesien hoidosta ja teen yhtiöiden saneerauksiin liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi hoidan perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita.

Ennen Norraa olen toiminut viisi vuotta pankkisektorilla ja hoitanut laajasti perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja sekä laatinut asiakkaille varallisuussuunnitelmia. Olen saanut insolvenssi-, yhtiö- ja sopimusoikeuden kokemukseni Asianajotoimisto Krogeruksella ja Norralla.

KIELITAITO:

englanti

Noora Jokelainen

Associate

+358 44 037 2037

noora.jokelainen@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme monipuolisesti erilaisissa liikejuridiikan toimeksiannoissa, painottuen erityisesti sopimus-, yhtiö-, insolvenssi- ja vero-oikeuteen liittyviin asioihin. Ennen valmistumistani työskentelin harjoittelijana Norralla.

Ennen Norralle siirtymistä olen työskennellyt opintojeni aikana Verohallinnolla muutosverotuksen parissa, kartuttaen osaamista erityisesti tuloveroa ja elinkeinotuloveroa koskeviin oikaisuvaatimuksiin sekä verotuksen viranomaisaloitteisiin oikaisuihin liittyvissä asioissa. Lisäksi olen saanut kokemusta vahingonkorvausasioista työskennellessäni korvausneuvojana lentoliikenteen parissa.

KIELITAITO:

englanti

Olli Jylhänlehto

Associate

+358 44 321 0911

olli.jylhanlehto@norralaw.fi

Avustan asiakkaitamme monipuolisesti erilaisissa liikejuridisissa toimeksiannoissa muun muassa riidanratkaisuun, työoikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ennen Norralla aloittamista olen työskennellyt suuressa tilintarkastusyhteisössä Associate-juristina ja avustanut yritysasiakkaita painottuen työoikeuteen, riidanratkaisuun, due diligence -tarkastuksiin ja yhtiöoikeuteen.

Antti Latola

Senior advisor, asianajaja, varatuomari

+358 40 558 1495
antti.latola@norralaw.fi

Olen keskittynyt toimimaan yritysten taloudellisjuridisena neuvonantajana liiketoimintaan liittyvissä sopimuksissa ja projekteissa sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Minulla on monipuolinen kokemus useilta eri toimialoilta yrityksen hallituksen jäsenyyksistä ja hallituksen sihteerin tehtävistä.

Olen erikoistunut myös insolvenssioikeuteen. Olen pitkän asianajourani aikana toiminut lukuisissa konkursseissa ja yrityssaneerauksissa pesänhoitajana tai saneerausselvittäjänä. Minulla on runsaasti kokemusta myös erilaisista vapaaehtoisista tervehdyttämisjärjestelyistä.

Lisäksi avustan yrityksiä erilaisten riitatilanteiden selvittämisessä sekä neuvottelu- että oikeusteitse.

Ennen siirtymistäni Asianajotoimisto Norraan olin osakkaana Asianajotoimisto Krogerus Oy:ssä ja tätä ennen Asianajotoimisto Helevä & Hollmén Oy:ssä. Ennen asianajouraani työskentelin yrityspankinjohtajana Oulun Osuuspankissa.

KIELITAITO:
englanti, ruotsi

Minna Pyyhtiä

Toimistopäällikkö

Mari Juvani

Asianajoassistentti